Terugluisteren toespraken TJC-II Weekend (november 2021)

Thema: ‘Tekenen van God onderweg naar de Wederkomst van de Messias’. Beluister alle toespraken.

Beluister audio


Wat is Toward Jerusalem Council II?

Een internationale groep Messiasbelijdende Joden en christenen vanuit vele geledingen van het Lichaam van Jesjoea (Jezus) is een beweging gestart, die door wederzijdse schuldbelijdenis en verootmoediging wil komen tot verzoening en herstel van de eerste breuk in het Lichaam van Jesjoea: de breuk tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de volkeren. 

Deze beweging streeft ernaar, dat er in Jeruzalem een vergadering wordt gehouden van Messiasbelijdende Joden en vertegenwoordigers van ‘de christelijke kerken’, waarbij men elkaar volledig zal aanvaarden in het ene Lichaam van Jesjoea haMasjiach (de Messias). Tijdens die vergadering zullen de leiders uit de volkeren erkennen dat de Joodse gelovigen in Jezus, persoonlijk en als lichaam, een integraal deel vormen van de kerk, terwijl ze tevens volop verbonden zijn met de Joodse gemeenschap en deze vertegenwoordigen als de oudste broer aan wie de eerste plaats is gegeven (Rom. 1:16).

Onderteken de verklaring van bevestiging en bemoediging

Style Switcher

Highlight Color:

                

Backgrounds:

                       

You can also set your own colors or background from the Admin Panel.