Welkom bij Stichting Toward Jerusalem Council II

Een internationale groep Messiasbelijdende joden en christenen vanuit vele geledingen van het Lichaam van Jesjoea (Jezus) is een beweging gestart, die door wederzijdse schuldbelijdenis en verootmoediging wil komen tot verzoening en herstel van de eerste breuk in het Lichaam van Jesjoea: de breuk tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de volkeren. 

Deze beweging streeft ernaar, dat er in Jeruzalem een vergadering wordt gehouden van Messiasbelijdende Joden en vertegenwoordigers van ‘de christelijke kerken’, waarbij men elkaar volledig zal aanvaarden in het ene Lichaam van Jesjoea haMasjiach (de Messias). Tijdens die vergadering zullen de leiders uit de volkeren erkennen dat de Joodse gelovigen in Jezus, persoonlijk en als lichaam, een integraal deel vormen van de kerk, terwijl ze tevens volop verbonden zijn met de Joodse gemeenschap en deze vertegenwoordigen als de oudste broer aan wie de eerste plaats is gegeven (Rom. 1:16).

Onderteken de verklaring van bevestiging en bemoediging

 


 

TJC-II Nationale Open Avond: donderdagavond 8 april 2021

Samen … in schuld, verootmoediging en verzoening

Omdat we de Nationale Open dag vorig jaar november vanwege Corona hebben moeten laten vallen, hebben we besloten rond hetzelfde thema en met dezelfde sprekers een nationale Open Avond te organiseren. Dit zal digitaal zijn op donderdag 8 april via Zoom van 19.30 uur tot 22.00 uur. Er zal een pauze zijn van 20.30 tot 21.00 uur. Om hier aan deel te kunnen nemen, moet u zich van te voren aanmelden via info@tjcii.nl met uw e-mailadres. Hierdoor kunnen we u dan een link sturen, waarmee u aan de Open Avond kunt deelnemen. Aan deze Open Avond zijn geen kosten verbonden, maar we moedigen u wel aan een gift over te maken op de rekening van TJCII onder vermelding van ‘Open Avond’. Met deze gift steunt u het werk van TJCII en dat van beide sprekers.

Meer info

Style Switcher

Highlight Color:

                

Backgrounds:

                       

You can also set your own colors or background from the Admin Panel.