ANBI

De Nederlandse stichting Toward Jerusalem Council II behartigt de financiële verplichtingen voor het werk dat binnen en vanuit TJCII-NL wordt gedaan. 

Stichting Toward Jerusalem Council II is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daardoor – onder de door de wet gestelde voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het RSIN van de Stichting Toward Jerusalem Council II is: 8174.18.866

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Voorzitter: Hr. R.C. Leitner, Eindhoven
Secretaris: Mw. M.G.M. Thijssen, Aarle-Rixtel
Penningmeester: Ds. E.J. Westerman, Aalsmeer

De bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding voor hun bestuursactiviteiten.

De leden van het Nationaal Comité kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte overnachtingskosten in verband met internationale verplichtingen; het bestuur beslist hierover per geval.

Actuele documenten

 

PDFStichting ‘Toward Jerusalem Council II’ – Beleidsplan 2019 – 2023

 

PDFStichting ‘Toward Jerusalem Council II’ – Activiteitenoverzicht 2021

 

PDFStichting ‘Toward Jerusalem Council II’ – Financiële Verantwoording 2021

 

Documenten voorgaande jaren

 

PDFFinanciële verantwoording 2020

 

PDFFinanciële verantwoording 2019

 

PDFFinanciële verantwoording 2018

 

PDFFinanciële verantwoording 2017