Samen … in schuld, verootmoediging en verzoening – Kerk en Israël voor de Troon van God – Het is Gods liefde die kerken en christenen het voorrecht biedt Zijn medewerkers te zijn in Zijn plan voor Israël en de wereld. Maar ons leven en dienen is niet altijd heilzaam geweest. Steeds meer beseffen we dat er aan onze kant...