Doneer

Stichting Toward Jerusalem Council II is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en uw giften zijn dus belastingaftrekbaar.

Bankgegevens

IBAN: NL 35 INGB 0001 5643 88
(t.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council II, Eindhoven).

Voor donaties buiten de Europese Unie: BIC : INGBNL2A.

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger om het werk van TJC II financieel te steunen met een periodieke schenking zonder tussenkomst van een notaris.

Machtigingskaart

Om een eenmalige of periodieke gift af te kunnen laten schrijven van uw bankrekeningnummer, dient u deze machtiging te downloaden, te ondertekenen en in een gesloten envelop te sturen naar: TJC‐II, Postbus 7250, 5605 JG, Eindhoven

Hoe werkt de periodieke schenking?

U schenkt jaarlijks (dat kan in termijnen) een vast bedrag aan de stichting Toward Jerusalem Council II en u doet dit minimaal 5 jaar achter elkaar.
Daarvoor dient u de overeenkomst in tweevoud in te vullen en te ondertekenen. Daarna stuurt u beide formulieren naar:

Stichting Toward Jerusalem Council II
Postbus 7250
5605 JG  Eindhoven

Nadat wij dit verwerkt hebben in onze administratie ontvangt u één exemplaar door ons ondertekend terug. Dit exemplaar bevat dan o.a. het transactienummer, dat u bij uw belastingaangifte op moet geven bij de periodieke gift. U dient dit exemplaar zorgvuldig te bewaren, omdat de Belastingdienst hiernaar kan vragen.

Stichting Toward Jerusalem Council II is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 17199776. Het RSIN van de Stichting Toward Jerusalem Council II is: 8174.18.866.

Online Doneren

Doneer € -