Geschiedenis

In de zomer van 1995 was Marty Waldman, de Messiaans-Joodse rabbijn van de gemeente Baruch HaShem (Dallas, Texas – VS), zich aan het voorbereiden voor een toespraak die hij zou houden op de zomerconferentie van de Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC) in de Verenigde Staten. Handelingen 15 stond tijdens zijn voorbereiding centraal. In dit hoofdstuk gaat het over de vraag of en hoe niet-Joodse gelovigen deel mogen uitmaken van de geloofsgemeenschap rond Jezus.

Marty Waldman werd bepaald bij de ‘omkering van de geschiedenis’. De openheid naar niet-Joden (zichtbaar in Handelingen 15) was veranderd in feitelijke uitsluiting van Joodse gelovigen. De realisatie van deze ‘omkering’ bracht Marty Waldman tot het besef dat er voor de wereldwijde geloofsgemeenschap rond Jezus een moment zou moeten komen met een ‘Tweede Vergadering’ in Jeruzalem waar deze ‘omkering’ ongedaan gemaakt zou moeten worden.

Rond de conferentie van de UMJC en ook daarna deelde Marty Waldman deze overtuiging met een aantal vooraanstaande geestelijke leiders binnen zowel de Joods-Messiaanse als  christelijke wereld. De herkenning die daarbij ervaren werd, bracht hen tot de overtuiging  dat zij hierin het verlangen van de HEER God mochten herkennen. Uit een aantal van deze leiders ontstond zo de internationale leidersgroep van TJCII (International Leadership Council; ILC).

Deze kerngroep maakte in de  eerste jaren vooral gebedsreizen naar plaatsen in Europa, omdat daar het zwaartepunt van de Joods-christelijke geschiedenis ligt. Ook werden consultaties gehouden, waar mensen werden uitgenodigd die op de een of andere manier raakvlakken hadden met het verlangen en de visie waar het in TJCII om gaat.

In 2006 werd een grote internationale gebedsconferentie gehouden in Jeruzalem. Tijdens deze conferentie werd besloten dat de tijd van ‘onder de radar vliegen’ voorbij was en dat TJCII meer in de openheid zou treden. Daarna werden er meer consultaties georganiseerd op verschillende continenten.

Een grote doorbraak werd veroorzaakt door de Corona-pandemie. Grote fysieke conferenties waren niet meer mogelijk. Hierdoor werden meer en meer digitale conferenties via internet gehouden. Deelname aan die ontmoetingen werd ineens veel eenvoudiger. Al met al leidde dit tot een flinke groei van TJCII wereldwijd.

Rabbi Marty Waldman

Marty Waldman