Tijdens de ontmoetingsdag van Wij kiezen voor eenheid, 6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag – met drieduizend christenen uit allerlei kerken -, werd nadrukkelijk aandacht besteed aan de breuk tussen Jood en niet-Jood binnen het lichaam van Christus. (PDF tijdelijk niet beschikbaar)