Jerusalem Summit: vanwege de oorlog in Israël uitgesteld

Van 17-19 oktober 2023 zou in Jeruzalem een bijzondere bijeenkomst van Messiasbelijdende Joodse en christelijke leiders plaatsvinden. Deze is in verband met de oorlog die op 7 oktober jl. begon uitgesteld.

De uitnodiging voor deze bijeenkomst is gedaan door de internationale leiders van TJCII. We hopen en bidden dat TJCII – als profetische beweging van gebed, berouw en verzoening – daarmee het hele Lichaam van Christus op een later te bepalen tijdstip zullen mogen dienen.

Waar wordt de Summit in Jeruzalem gehouden?

Waarom de Summit in Jeruzalem?

Bolwerken in de Kerk