Brochure Er is een nieuwe engelstalige TJC-II brochure beschikbaar gekomen: ‘Jesus, King of the Jews?’ Met als subtitel: ‘Messianic Judaism, Jewish Christians, and Theology beyond Supersessionism’ Prijs per brochure: € 9,- (incl. verzendkosten). Bestel de brochure bij: René Leitner (nationaal coördinator Nederland) E...