‘Wat is de eenheid die de Koning der Joden bedoelt?’

Deze dag werd gehouden op vrijdag 4 november 2016, m.m.v. Avner en Rachel Boskey.

De CD met de inleidingen van deze dag is te bestellen door € 10,- over te maken op de rekening van TJC II:
NL 35 INGB 0001 5643 88, onder vermelding van uw adres en ‘CD Open Dag 2016’.

Style Switcher

Highlight Color:

                

Backgrounds:

                       

You can also set your own colors or background from the Admin Panel.