‘Waarom hebben Christenen Messiasbelijdende Joden nodig?’

Deze dag werd gehouden op vrijdagmiddag 13 februari 2015, m.m.v. Mgr. Peter Hocken.

De CD met de inleidingen van deze dag is te bestellen door € 10,- over te maken op de rekening van TJC II: NL 35 INGB 0001 5643 88, onder vermelding van uw adres en ‘CD Open Dag 2015’.

Style Switcher

Highlight Color:

                

Backgrounds:

                       

You can also set your own colors or background from the Admin Panel.