HELAAS IS DE OPEN DAG VAN 14 NOVEMBER A.S. VANWEGE HET CORONAVIRUS GEANNULEERD

Samen … in schuld, verootmoediging en verzoening
– Kerk en Israël voor de Troon van God –

Het is Gods liefde die kerken en christenen het voorrecht biedt Zijn medewerkers te zijn in Zijn plan voor Israël en de wereld. Maar ons leven en dienen is niet altijd heilzaam geweest. Steeds meer beseffen we dat er aan onze kant ook sprake is van schuld.

Maar schuld is een beladen thema. Zuiver persoonlijke schuld kan al een bron van conflict vormen; als het echter gaat om gemeenschappelijke schuld, dan gaat er nog veel meer spelen. De balk-en-de-splinter-dynamiek, het eigen-straatje-schoonvegen, de ik-was-er-niet-bij-reactie. En de kerk is daarop geen uitzondering.

Maar als wij als christenen bidden, zouden we ons dan niet moeten afvragen: hoe staan wij als kerk voor God? Als één grote christelijke geloofsgemeenschap of als afzonderlijke denominaties, of individuele bidders? Zeker als het gaat om de schuldvraag rond de houding van de christelijk kerk tegenover het Joodse volk of over de medeverantwoordelijkheid van de christelijke theologie voor de Holocaust.

De Rooms-katholieke kerk en de Anglicaanse kerk, maar ook allerlei Protestantse kerken hebben de gemeenschappelijke christelijke schuld tegenover het Joodse volk onder woorden gebracht. Maar wat betekent dat voor wie vandaag leeft en bidt? En voor de ontmoeting met het Joodse volk? En valt er nog meer te zeggen en te doen met betrekking tot verootmoediging en verzoening?

Ds. Robbert Jan Perk en zuster Mary Paul Friemel zullen deze thematiek belichten vanuit de Bijbel, de kerkgeschiedenis en de actualiteit van de hedendaagse ontmoeting met het Joodse volk. Beiden zijn actief betrokken bij deze thematiek.

Plaats: Kerkgebouw de Ark, hoek Stationsweg en Willem-Alexanderplein (t.o. het NS-station) te Nijkerk
Tijd: Van 10.30 tot 16.00 uur; zaal open vanaf 10.00 uur. Het programma wordt op deze website gepubliceerd.
S.v.p. zelf uw lunch meenemen; voor koffie, thee en melk wordt gezorgd.

Deelname aan de dag kost € 10,-. U dient zich aan te melden door dit bedrag per persoon over te maken op rekening: NL35 INGB 0001 5643 88 t.n.v. : Stg. Toward Jerusalem Council II te Eindhoven, onder vermelding van: Open Dag, naam en woonplaats. 

Aanmelding is verplicht uiterlijk 1 november!Mary Paul Friemel
, RK zuster, geboren in Texas, heeft de afgelopen 10 jaar gediend in het Mysterium Christi-huis (www.facebook.com/mysteriumchristi) in Hainburg, Oostenrijk (de thuisbasis van wijlen mgr. Peter Hocken).
Ze is nu o.a. beheerder van het huis in Hainburg en samen met twee anderen geeft ze leiding aan het TJCII Formation Programma. Vanaf haar vijftiende ervoer ze een roeping van de Heer om betrokken te zijn bij de bedieningen van genezing en verzoening. Ze studeerde pedagogiek, onderwijsadministratie en theologie en heeft een Master in Educational Administration en theologie. Sinds 2012 is Zr. Mary Paul actief betrokken bij TJCII, als voorbidder, als lid van de Now Generation en meest recentelijk als kandidaat voor de International Leadership Council.

 

Ds. Robbert Jan Perk is al op jonge leeftijd tot persoonlijk geloof in Jezus Christus gekomen in een koffiebar van Youth for Christ in Arnhem. Tijdens zijn theologiestudie in Brussel en Leiden heeft hij werk gemaakt van exegese Nieuwe Testament en Praktische Theologie. Sinds 1983 was hij als predikant werkzaam in kerken van Hervormde en Protestantse signatuur. Hij is betrokken geweest bij de initiatieven op het terrein van berouw en verootmoediging o.a. het Milleniumgebed en Wij kiezen voor Eenheid. De verbondenheid met Jodendom en Israël  neemt daarin een grote plaats in. Johannes 17 is een bijbels hoofdstuk dat hem boeit en inspireert. Zie ook www.biddeniseenweg.nl

Gerelateerd

Sorry, nothing here!

Style Switcher

Highlight Color:

                

Backgrounds:

                       

You can also set your own colors or background from the Admin Panel.