Samen … in schuld, verootmoediging en verzoening Kerken en Israël voor de troon van...