‘Wat is de eenheid die de Koning der Joden bedoelt?’ Deze dag werd gehouden op vrijdag 4 november 2016, m.m.v. Avner en Rachel Boskey. De CD met de inleidingen...