Visie

TJC II is allereerst een visie. Het is een visie die het stempel van de Heilige Geest draagt. Het is een visie voor de genezing van het lichaam van Jesjoea, voor de eenheid van Jood en niet-Jood in het Lichaam van Jezus, de Messias van Israël. Dit is de visie die door de apostel Paulus aan de gemeente werd onderwezen in de brief aan de Efeziërs (Efeziërs 2:13-16). Zie voor de achtergronden, de visie en de initiatiefnemers van deze beweging de internationale website: www.tjcii.org.


Bijbelse fundering

Handelingen 15
De eerste vergadering van Jeruzalem.

Efeziërs 2:13-16
De visie die door de apostel Paulus aan de gemeente werd onderwezen.


Bestuur Stichting TJC II

Voorzitter: R.C. Leitner, Eindhoven
Secretaris: M.G.M. Thijssen, Aarle-Rixtel
Penningmeester: Ds. E.J. Westerman, Aalsmeer

De bestuursleden werken allen pro-deo en krijgen geen onkostenvergoeding voor hun bestuursactiviteiten.

De leden van het Nationale Comité kunnen een vergoeding krijgen voor de gemaakte overnachtingskosten in verband met internationale verplichtingen; het bestuur beslist hierover per geval.


Lid Israelplatform

TJC II Nederland is lid van het Israelplatform.

Style Switcher

Highlight Color:

                

Backgrounds:

                       

You can also set your own colors or background from the Admin Panel.