Over Hadderech, Nederlandse Vereniging van Jesjoea hammasjiach belijdende Joden.

Dit artikel gaat over Hadderech, een vereniging van Messiasbelijdende Joden in Nederland. Besproken worden haar geschiedenis, doelstellingen en activiteiten;

en haar verhouding tot het Joodse volk, tot de kerken en tot andere Messiasbelijdende Joden.