‘Wat is de eenheid die de Koning der Joden bedoelt?’ Deze dag werd gehouden op vrijdag 4 november...