Brochure

Er is een nieuwe engelstalige TJC-II brochure beschikbaar gekomen: ‘Jesus, King of the Jews?’
Met als subtitel: ‘Messianic Judaism, Jewish Christians, and Theology beyond Supersessionism’
Prijs per brochure: € 9,- (incl. verzendkosten).

Bestel de brochure bij:

René Leitner (nationaal coördinator Nederland)
E info@tjcii.nl
T +31 – 040 25 15 183
Over te maken op NL35 INGB 0001564388
(t.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council II te Eindhoven) o.v.v. ‘uw adres en brochure + titel’.

Lees de achterzijde van de brochure voor meer info


Webinar

Terugkijken oecumenisch (nederlandstalig) webinar op 8 april 2022.
Wat betekent het dat Jezus ‘de Koning van de Joden’ wordt genoemd? De inhoud van de brochure ‘Jesus, King of the Jews?’ (en met name de bijdrage van messiasbelijdend theoloog Mark Kinzer) werd op 8 april 2022 middels een webinar door Nederlandse theologen uit diverse achtergronden (Christelijk Gereformeerd, Rooms-Katholiek, PKN en VPE) besproken, ter voorbereiding op het internationaal symposium, dat op 11-13 juli 2022 in Wenen heeft plaatsgevonden. Het webinar werd door de theologische werkgroep van TJC II in samenwerking met de Jules Isaac Stichting georganiseerd.

Bekijk het webinar


Symposium

Hieronder vindt u reacties op het Internationaal Symposium in Wenen (11-13 juli 2022):

Jezus – ook de Messias voor Israël? – Mgr. R. vd Hout

Hoopvol teken in pijnlijke werkelijkheid – Dr. Michael Mulder

Naar een erkenning van de ‘Kerk uit de Joden’ – Evert Van de Poll

Style Switcher

Highlight Color:

                

Backgrounds:

                       

You can also set your own colors or background from the Admin Panel.