Een initiatief tot heling van het Lichaam van de Messias.

Als het waar is dat er slechts één Lichaam van de Messias is, met de bedoeling een innige gemeenschap van Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren te vormen…