Wat is TJCII?

In de eerste periode van de ‘kerkgeschiedenis’ was het duidelijk dat de geloofsgemeenschap rond Jezus als Gods Messias voor Israël en de volken bestond uit Joden en niet-Joden. Daarop volgde echter een eeuwenlange periode waarin vooral de niet-Joodse gelovigen hun stempel drukten op kerk en theologie. De aanwezigheid en inbreng van Joodse gelovigen werd genegeerd en zelfs onmogelijk gemaakt.

In onze tijd worden kerken op een nieuwe en uitdagende manier geconfronteerd met Joodse volgelingen van Jezus. TJCII ontstond en wil als internationale beweging van zowel Messiasbelijdende Joden als niet-Joodse christenen uit kerken bijdragen aan de herontdekking van die oorspronkelijke eenheid. Als beweging willen wij langs de weg van schuldbelijdenis en verootmoediging dienstbaar zijn aan onderlinge verzoening en het herstel van de eerste breuk in het Lichaam van Christus: de breuk tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de volkeren.

Het geloofsdoel is dat er op een dag in Jeruzalem een vergadering wordt gehouden van Messiasbelijdende Joden en vertegenwoordigers van ‘de christelijke kerken’, waarbij men elkaar volledig zal aanvaarden in het ene Lichaam van Jezus Christus/Jesjoea haMasjiach. Het is een gegeven dat de christelijke kerken vooral bestaan uit niet-Joodse gelovigen. Daarom is ons verlangen dat tijdens die vergadering officiële vertegenwoordigers van deze kerken zullen uitspreken dat Joodse gelovigen in Jezus/Jesjoea – individueel en als collectief – een integraal deel vormen van het Lichaam van de Heer, terwijl ze tevens volop verbonden zijn met de Joodse gemeenschap en deze vertegenwoordigen als de oudste broer aan wie de eerste plaats is gegeven (Romeinen 1:16).

Concilie van Nicea