Door Kees Slijkerman, 21-9-1999, Utrechtse Domkerk. Christenen uit allerlei kerken samen om voor God de afschuwelijke zonden te belijden die de christenen in 2000 jaar tegen de Joden begingen.